Giới thiệu việc làm

Giới thiệu việc làm_upload/portFolio/RW5Db_gioithieuvieclam.jpg Giới thiệu việc làm_upload/portFolio/wYQZx_gioithieuvieclam2.jpg Giới thiệu việc làm_upload/portFolio/lp3E2_gioithieuvieclam3.jpg Giới thiệu việc làm_upload/portFolio/l76h3_gioithieuvieclam4.jpg

            Dịch vụ giới thiệu việc làm là chiếc cầu nối hữu ích giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc, bắt nhịp điệu đem lại cơ hội tìm đúng việc đúng người. Dịch vụ giới thiệu việc làm của Thịnh Phát thực sự đem lại những cơ hội tìm việc làm thích hợp với chuyên môn, trình độ cũng như giúp cho các nhà tuyển dụng tìm được nhân viên hay người hợp tác phù hợp yêu cầu của doanh nghiệp.

 

Dịch Vụ Giới Thiệu Việc Làm Của Thịnh Phát

            Các công ty – tổ chức muốn tuyển dụng:

 

 

            Người lao động muốn tìm việc: