Danh sách Tin tức

Tin tức mới nhất sẽ được cập nhật tại đây
Báo Động Đỏ Về Các Bệnh Liên Quan Đến Nguồn Nước

Báo Động Đỏ Về Các Bệnh Liên Quan Đến Nguồn Nước

Một thống kê của Bộ Y tế cho thấy với 26 bệnh truyền nhiễm, có tới trên 10 bệnh liên quan đến nước, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.